VOOR VERWIJZERS
naar PSIconsult

Psiconsult biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ. Voor vragen over een mogelijke verwijzing of andere zaken kunt u altijd contact met mij opnemen.

U kunt een vooraanmelding doen via Zorgmail of secure-mail. We streven er naar binnen twee werkdagen contact met uw patiënt op te nemen. U kunt uiteraard ook uw patiënt(e) adviseren zelf contact met ons op te nemen. De verwijsbrief kunt u uiteraard aan uw patiënt meegeven, maar u mag deze ook via Zorgmail aan ons opsturen. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als de verwijsbrief voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, zoals hieronder uiteengezet. Wij zijn niet aangesloten bij Zorgdomein.

Verwijsbrief
De verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ moet de volgende informatie bevatten:

 •  Naam, praktijkadres, AGB-code en handtekening van de verwijzend arts.
  •    Naam, adres en polisnummer van uw patiënt.
  •    Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intake.
  •    Een expliciete keuze voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.
  •    (Het vermoeden van) een expliciet benoemde DSM-5 stoornis.

Indicatie GB GGZ
Wanneer is Generalistische Basis GGZ geïndiceerd?

 •  Begeleiding door de POH-GGZ levert onvoldoende resultaat op of lijkt op voorhand een onder aanbod.
  •    Snelle inzet van hulp is geïndiceerd.
  •    Een (vermoeden van) een stoornis conform DSM-5.
  •    Geen sprake van psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
  •    Geen duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit.

Met ingang van 2022 zal er in de GGZ gewerkt worden in het Zorgprestatiemodel. Zorgaanbod wordt niet meer louter aan DSM-5 classificatie gekoppeld, maar gebaseerd op een zorgvraagtype, dat voortkomt uit het invullen van een zorgvraagtyperingstool, de HoNOS+. Bij Psiconsult behandelen we zorgvraagtype 1 t/m 4, overeenkomend met het indicatiegebied dat ook paste bij de GB GGZ.

Consultatie
Wanneer u vragen heeft over een mogelijke verwijzing, lopende behandeling of andere zaken kunt u of uw POH-GGZ altijd contact opnemen!