KOSTEN
eerstelijns psychologische hulp (GB GGZ)


Basisverzekering
De kortdurende psychologische zorg (Generalistische Basis GGZ - GB GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering bedraagt ook in 2023 € 385,- per persoon. Dit bedrag is eenmalig. Als je deze kosten al hebt gemaakt bij een andere zorgverlener/behandeling hoef je deze uiteraard niet opnieuw voor de psychologische hulp te betalen.

Contracten
Psiconsult heeft contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ (onder label CZ label vallen ook Ohra en Delta LLoyd).
Indien je bent verzekerd bij CZ wordt geadviseerd om een behandelaar te vinden die wel een contract heeft met deze verzekeraar.

ZPM
Sinds 1 januari 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met het zogenaamde Zorg Prestatie Model (ZPM). Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg; jouw behandeling wordt gedeclareerd per consult.
De prijzen van de verschillende consulttypes zijn vastgesteld door de NZa. De meest voorkomende consulttypes bij Psiconsult zijn in de tabel hieronder weergegeven. Er zijn ook andere consulttypes te declareren. Ook deze hebben een vastgesteld maximumtarief. De duur van een consult (per kwartier) bepaalt het tarief.
Afhankelijk van het contract met de verzekeraar krijgt Psiconsult 85-95% van het NZA tarief door de verzekeraar vergoed. Je hoeft het verschil NIET zelf bij te betalen. Psiconsult declareert rechtstreeks bij de verzekeraar. Je krijgt van je verzekeraar een overzicht van de gedeclareerde kosten.

Diagnostiek (intake)

45 minuten
CO0432
€ 159,70

Diagnostiek (intake)

60 minuten
CO0562
€ 183,44

Behandeling
45 minuten
CO0497
€ 135,89

Behandeling

60 minuten
CO0627
€ 161,46

Behandeling

75 minuten
CO0757
€ 198,72

OVP

Niet basispakketzorg consult
OV0012
€ 131,82

Vereisten bij aanvang
Om de behandeling vergoed te krijgen, zijn de verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts (voor behandeling in de Basis GGZ) en een geldig legitimatiebewijs nodig.
De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor de eerste afspraak, maar niet ouder te zijn dan 3 maanden. Behandeling wordt alleen vergoed wanneer er sprake is van een vast te stellen diagnose, de zogeheten DSM-5 classificatie. Bij enkele DSM-5 classificaties wordt de behandeling niet vergoed. Je zal hier altijd voor worden gewaarschuwd.

De huisarts stelt in de verwijsbrief een voorlopige/vermoeden van een diagnose op en geeft u deze verwijsbrief meestal mee.
Bij Psiconsult doen we vervolgens intake/klachteninventarisatie/psychologisch onderzoek en op basis van hiervan wordt een diagnose gesteld.
Er kunnen twee sessies worden besteed aan diagnostiek. Deze worden in principe altijd door verzekeraar vergoed, maar vallen wel ook onder eigen risico. Als er sprake blijkt van problematiek die verder niet voor vergoeding in aanmerking komt wordt dit duidelijk gecommuniceerd. Je komt dus niet later in behandeling voor verrassingen te staan.
Vergoedt je zorgverzekeraar de behandeling van je klachten niet?  Dan verwijzen we je tijdig terug naar de huisarts. Een andere mogelijkheid is dat je zelf de behandeling betaalt. De kosten per consult zijn dan € 131,82

 

Duur behandeling
De overheid heeft een lijst opgesteld met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. Op basis van het klachtenprofiel en diagnostiek wordt een indicatiestelling en behandelplan opgezet.
De psycholoog schat op basis van de zorgvraagzwaarte in hoelang de behandeling ongeveer zal gaan duren en vermeldt dat in het behandelplan. Er zijn in de GB GGZ drie mogelijkheden wat betreft trajecten: Kort, Middel of Intensief. Denk aan gemiddeld 5, 8 en 10-15 sessies.

Kosten intake
Ook de intake wordt altijd gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Afmelden
Je wordt verzocht afspraken altijd 24 uur van tevoren af te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail. Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren annuleert, of niet verschijnt, wordt € 50,- in rekening gebracht.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat al deze informatie je een beetje duizelt. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op.