KOSTEN
eerstelijns psychologische hulp (GB GGZ)

Volwassenen
Kortdurende psychologische zorg (Generalistische Basis GGZ - GB GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Psiconsult heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van CZ).

Met ingang van 2022 worden de sessies maandelijks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Tot en met 2021 werden de trajecten in één keer - aan het einde van het traject gedeclareerd. U krijgt nu dus sneller inzicht in de declaraties van uw behandelaar richting zorgverzekeraar.

Let op: niet alle zorg wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld relatietherapie of hulp bij rouw. Voor zorg die wordt vergoed hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wel geldt het wettelijk eigen risico in de zorg (eenmailg € 385,-)

Verwijsbrief
U wordt door de huisarts (en soms bedrijfsarts) verwezen naar de GB GGZ. Als u niet door de huisarts wordt verwezen dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Zorg er dus bij voorkeur voor dat u een verwijsbrief heeft.

Diagnose belangrijk
De huisarts stelt een voorlopige diagnose en geeft u een verwijsbrief. Bij Psiconsult verifiëren wij de diagnose en wij stellen vast of u voor vergoeding in aanmerking komt. Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling van uw klachten niet, dan verwijzen we u terug naar de huisarts. Een andere mogelijkheid is dat u zelf de behandeling betaalt. De kosten per gesprek zijn € 90,-.

Als uw huisarts geen voorlopige diagnose kan stellen of als de klachten niet ernstig genoeg zijn, dan verwijst hij u door naar de Praktijkondersteuner (POH-GGZ). Dit is meestal een psychiatrisch verpleegkundige of basis-psycholoog.

Duur behandeling
De overheid heeft een lijst opgesteld met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. U vindt dit overzicht op de pagina behandelingen. De psycholoog bepaalt hoe lang de behandeling zal gaan duren. Zorgzwaarte wordt dat genoemd. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. Denk aan gemiddeld 5, 7 en 11 gesprekken.

Vergoeding: regels en uitzonderingen
Heeft u een psychische diagnose uit de lijst die de overheid heeft vastgesteld, dan betaalt uw zorgverzekering de behandeling. Er geldt geen eigen bijdrage meer. Heeft u echter een diagnose die niet in de lijst voorkomt, zoals relatieproblematiek of burn-out, dan moet u de behandeling zelf betalen. Een aantal verzekeraars vergoedt de behandeling van deze klachten vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. En bij een restitutiepolis gelden wéér andere regels. Ga dus goed bij uw zorgverzekeraar na of de door u gewenste zorg wordt vergoed.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering bedraagt ook in 2022 € 385,- per persoon. Dit bedrag is eenmalig. Als u deze kosten al heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze uiteraard niet opnieuw voor de psychologische hulp te betalen.

Gezond en toch gesprekken, bijvoorbeeld relatietherapie?
Ook als u gesprekken met de psycholoog wilt die niet onder het kenmerk ‘zorg’ vallen, bent u welkom bij Psiconsult. U betaalt de behandeling dan zelf. Wij zijn bijvoorbeeld zeer ervaren in het uitvoeren van relatietherapie. De kosten hiervoor bedragen € 100,- per sessie van een uur. De kosten voor een individuele sessie bedragen € 90,-.

Afmelden
Wij verzoeken u om afspraken altijd 24 uur van te voren af te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail. Als u de afspraak later dan 24 uur van te voren annuleert, of niet verschijnt, wordt  € 60,- in rekening gebracht.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat al deze informatie u een beetje duizelt. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.