EERSTELIJNSPSYCHOLOOG
wacht niet te lang

Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog goed helpen! De eerstelijnspsycholoog pakt op persoonlijke wijze samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aan. Enkele gesprekken zijn vaak al voldoende om u weer op weg te helpen. De eerstelijnspsycholoog valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Zo werkt een eerstelijnspsycholoog

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt de voorlopige diagnose en bespreekt met u wat eraan gedaan kan worden. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Eerstelijnspsychologen werken praktisch, probleemgericht en als dat nodig is in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn zeven à acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Een standaard gesprek met een eerstelijnspsycholoog duurt ongeveer drie kwartier.

Voor wie?
Psychologische zorg in de eerste lijn (Generalistische Basis GGZ - GB GGZ) is toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen wachtlijsten dus u kunt snel worden geholpen, net als bij de huisarts. Soms gebeurt het dat een eerstelijnspsycholoog aangeeft dat het beter is als u door een andere hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld een psychiater. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.