NIEUWS
PSIconsult Zaandam

Veranderingen psychologische zorg
Er is is veel veranderd aan de regels voor psychologische zorg. Zo heet de eerstelijns psychologie tegenwoordig Generalistische Basis GGZ. Bovendien wordt er niet meer vergoed per gesprek, maar per behandeltraject. De diagnostiek ligt voor een deel bij de huisarts, die de patiënt met een voorlopige diagnose doorverwijst. De vergoeding vindt plaats op basis van de definitieve diagnose van de psycholoog en de eigen bijdrage is volledig vervallen. Lees meer op de pagina kosten.

Verwijsbrief belangrijker
Om de behandeling door de psycholoog vergoed te kunnen krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig. Heeft u geen verwijsbrief? Dan kunnen we u uiteraard ook helpen. U betaalt de kosten dan echter volledig zelf.

Online aanmelden
Cliënten kunnen zich online aanmelden via deze website. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij altijd binnen twee werkdagen contact op voor een intakegesprek.
naar het aanmeldingsformulier

EMDR
Steeds meer cliënten weten Psiconsult te vinden voor een EMDR behandeling. Deze behandeling is gericht op het verwerken van nare, ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen. EMDR combineert reguliere therapeutische technieken met ritmische stimulatie van de hersenen, bijvoorbeeld d.m.v. oogbewegingen. Hierdoor wordt de verwerking van nare ervaringen bespoedigd. De behandeling is uitgebreid onderzocht en is bewezen effectief.

SPEL!
In ons pand zijn ook de collega’s van SPEL Zaandam te vinden. Wij zijn blij met hun komst, want dit biedt de therapeuten de kans om te profiteren van elkaars expertise en ervaring. En daar doen de cliënten hun voordeel mee.

Terugkoppeling
Psiconsult
heeft standaard op twee momenten in het behandeltraject contact met de huisarts:
- bij de aanvang van de behandeling, om hem/haar te laten weten dat het traject is gestart
- na afsluiting van het traject, wij zenden hem/haar dan een kort eindverslag
De verslaglegging naar de huisarts gebeurt uitsluitend als de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo nodig vindt tijdens de behandeling telefonische afstemming of overleg met de huisarts plaats. Ook dit gebeurt uitsluitend met toestemming.