EMDR
bij traumatische gebeurtenissen

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. De meeste mensen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Het belangrijkste doel van EMDR is de cliënt te helpen de herinnering aan de traumatische gebeurtenis te verwerken en daardoor de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

Iets voor mij?

Heeft u ooit een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Gaat u gebukt onder herinneringen uit het verleden die zich aan u blijven opdringen? Voelt u zich daardoor angstig, somber, boos of verdrietig? Neemt u dan contact op met Psiconsult. Wij hebben gespecialiseerde EMDR-therapeuten in huis, die u goed en snel zullen helpen. EMDR is geschikt voor volwassenen, maar zeker ook voor jeugd en jongeren.

Direct aanmelden


Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven (bijvoorbeeld pesten, emotionele verwaarlozing in de jeugd) kan de methode worden gebruikt.

Voor welke klachten is EMDR bedoeld?

Als een schokkende gebeurtenis niet kan worden verwerkt, gaat het vaak om zich opdringende herinneringen hieraan, zoals angstwekkende beelden (flashbacks) en nachtmerries. Maar ook vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid zijn vaak gehoorde klachten. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

PTSS wordt al jaren als een van de belangrijkste indicaties voor EMDR beschouwd. Maar er zijn veel meer psychische aandoeningen en klachten met EMDR te behandelen. Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Voorbeelden zijn emotionele verwaarlozing, nare medische ervaringen en verlies.

De therapie – hoe werkt het?

Intake
In het begin van de therapie besteedt de therapeut uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van uw klachten. Daarnaast wordt gekeken naar een aantal persoonlijke kenmerken, waaronder uw belastbaarheid en de last die u van de klachten ondervindt. Hieruit blijkt of een traumabehandeling nodig is en of EMDR hiervoor kan worden gebruikt.

Behandeling
Tijdens de behandeling vraagt de therapeut u aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Verwerking
De therapeut vraagt u opnieuw de gebeurtenis voor de geest te halen. Nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus, meestal is dit de hand van de therapeut. De therapeut vraagt u de aandacht op zijn hand te richten en hij zal deze vervolgens voor uw gezicht heen en weer bewegen. Een ander methode is de koptelefoon, waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden.

Rust
Na elke set van “afleiding tijdens de herinnering” wordt rust genomen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets. Aan u wordt gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set begint.

Effect
De therapie zal er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Vaak veranderen ook de beelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat er minder nare aspecten van dezelfde situatie naar voren komen of dat nieuwe gedachten of inzichten een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.

Hoe snel werkt het?

Als het gaat om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij ingewikkelder problematiek kan het wat langer duren voordat de effecten zichtbaar zijn.

Nawerking

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Het is dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.